Eix Gran de Gràcia

Eix Gran de Gràcia

Les places de Gràcia guanyen més espai públic amb l’equiparació de la mida de les terrasses a les de la resta de la ciutat

14 de desembre de 2022

Els mòduls de cada taula passaran de ser de 1,5×2,0 metres a 1,5×1,5 metres, equiparant-se a les mides establertes a tota la ciutat.

Gràcia també ha analitzat cas per cas les peticions per consolidar les terrasses ampliades de forma extraordinària per la pandèmia vetllant per garantir la qualitat i l’accessibilitat de l’espai públic i el compliment de la normativa.

Per tal de respectar els descans dels veïns i veïnes, s’avançarà igualment una hora l’horari de tancament nocturn de les botigues d’alimentació que venen alcohol situades a l’àmbit de les places de la Vila de Gràcia, del Diamant, Revolució, Virreina i Sol, que no podran portar a terme cap activitat de venda entre les 22 h i les 7h.

Totes aquestes mesures s’impulsen per tal de garantir la convivència i el descans nocturn a les places de Gràcia i evitar que es produeixi una sobreocupació de l’espai públic.

Les places del districte de Gràcia guanyaran més espai públic amb l’equiparació de les mides de les terrasses a les existents a la resta de tota la ciutat. La mida de cada terrassa es reduirà i els mòduls de cada taula passaran de ser de 1,5×2,0 metres a 1,5×1,5 metres. Aquesta mesura està previst que es porti a terme a principis d’any. En tot cas, l’espai resultant per aquest canvi permetrà encabir el mateix nombre de taules i cadires existents actualment. D’aquesta manera, es recupera més espai per a altres usos ciutadans i familiars al districte i a totes les places de Gràcia, que també es va veure reduït a conseqüència de l’aplicació de les mesures extraordinàries d’ampliació de terrasses a causa de la covid-19.

En aquest sentit, Gràcia ha analitzat les peticions pel que fa a la consolidació de les terrasses ampliades de forma extraordinària a tot el districte per la pandèmia i ha vetllat per garantir la qualitat i l’accessibilitat de l’espai públic i el compliment de la normativa. D’un total de 154 sol•licituds, s’han concedit 58 i s’han denegat 96. Des del districte s’han analitzat les peticions cas a cas per tal de garantir l’equilibri d’usos entre les activitats de restauració i les necessitats de la població resident i evitar que es produeixi una sobreocupació de l’espai públic.

Limitació de l’horari nocturns dels establiments que venen alcohol a l’àmbit de les places

En la mateixa línia per tenir cura del descans dels veïns i veïnes el districte de Gràcia i en el marc de les iniciatives portades a terme per la implantació de les Zones Acústicament Tensionades en Horari Nocturn (ZATHN), el districte avançarà una hora el tancament dels establiments comercials que tenen una oferta orientada essencialment a productes de compra d’alimentació que es troben dins l’àmbit de les places de la Vila de Gràcia, del Diamant, Revolució, Virreina i Sol. Aquesta mesura es fruit de les converses realitzades amb tots els actors implicats i es porta a terme per raons d’ordre públic, convivència amb els veïns de les zones properes i mediambiental per excés de soroll.

Es tracta d’establiments especialistes amb bodega, polivalents amb bodega i supermercats, que hauran d’estar tancats al públic i no podran portar a terme cap activitat de venda, de les 22 h a les 7h.

Es considera com a àmbit d’influència els carrers que es troben en el perímetre d’aquestes places, en els que estan ubicats diversos establiments alimentaris amb llicència per a la venta de begudes alcohòliques, i que, a l’estar en una zona molt pròxima a aquests espais, afavoreixen la concentració de gent i el consum d’alcohol a la via pública. Es tracta d’una iniciativa que s’ha aprovat inicialment i que està previst que entri en vigor al gener, un cop passi el tràmit d’exposició pública, d’al•legacions i d’aprovació definitiva.

Aquest estiu, amb la implementació de les ZATHN, a les places de la Vila i la plaça del Diamant de Gràcia va entrar en vigor també la reducció en una hora dels horaris de les terrasses el 6 d’octubre i a les places de Sol i Revolució de Gràcia el 27 d’octubre. Properament també entrarà en vigor a la plaça de la Virreina.

Aquest son els horaris de tancament de les terrasses entre els mesos d’abril i d’octubre (els dos inclosos):

  • Entre setmana: avançar l’hora de tancament a les 23h
  • Divendres, dissabte, vigília Festiu: avançar l’hora de tancament a les 24h

Entre els mesos de novembre i març els divendres, dissabtes vigília de festiu s’avança també l’horari de tancament a les 24h.

Mesures millorar la convivència i la qualitat de l’espai públic a les places

Les places de Gràcia són espais de convivència, de joc i de vida de barri, però també tenen lloc activitats que dificulten la vida quotidiana dels veïns i veïnes, especialment el descans, i les condicions ambientals adequades per a la salut i la vida.
En aquest sentit, per la seva intensa activitat i presència de persones és necessari establir criteris específics que garanteixin aquest equilibri entre els diferents usos, per tal de garantir el bon funcionament de l’espai públic.

Una de les mesures principals mesures que es porta a terme des del districte es el pla de places, que s’impulsa per fomentar el civisme a les places de la Vila de Gràcia des de fa sis anys, i que inclou accions concretes per la reducció del soroll, la millora de la convivència i de la qualitat de l’espai públic i el reforç de la comunicació i el diàleg per promoure el civisme. Així, s’impulsen iniciatives per garantir la convivència, la seguretat i el manteniment de les places, establint dispositius específics en els mesos amb més presència de visitants al carrer.

Ajuntament de Barcelona

Els nostres socis

SUPERCOR EXPRÉS
TABERNA DEL CURA
BOBOLI
CELIO
CLÍNICA VETERINÀRIA MARÍN
JOIERIA FINA GARCIA
ELECTRONORMA
Carregant...
x
X