Eix Gran de Gràcia

Eix Gran de Gràcia

Barcelona destina 4 M€ a impulsar l’ocupació juvenil i crea una nova línia d’ajuts per contractar persones doctorades

28 d'abril de 2024

  • L’Ajuntament posa en marxa dues eines per afavorir l’ocupació de qualitat i donar suport a la recerca i la transferència de coneixement.
  • D’una banda, el programa Crea Feina Barcelona 2024 destinarà 2 M€ a ajuts a les empreses que contractin menors de 30 anys en situació d’atur o facin contractacions indefinides a persones doctorades.
  • En paral·lel, s’obre una nova convocatòria de subvencions, dotada amb 1,9M€, per a projectes de recerca jove i emergent per consolidar el teixit científic de la ciutat i promoure la transferència de coneixement.
  • Aquestes polítiques de suport a la investigació i la innovació inclouen mesures per afavorir la contractació femenina i també la progressiva equitat de gènere en el camp de la recerca i el coneixement.

L’Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa i el Departament de Ciència i Universitats, llança amb una dotació total de 4M€ dues convocatòries per fomentar la contractació indefinida de joves i la contractació de persones doctorades i per subvencionar projectes de recerca per part de persones joves.

D’una banda es publica la convocatòria del Programa Crea Feina Barcelona 2024, que amb una dotació de 2M€ té l’objectiu d’impulsar la creació d’ocupació de qualitat i inclusiva, amb ajuts per a empreses i entitats que ampliïn les seves plantilles amb la incorporació de persones menors de 30 anys en situació d’atur o per afavorir la contractació de personal investigador amb titulació de doctorat.

De l’altra, s’ha obert una nova convocatòria de subvencions per a projectes de recerca jove i emergent de 2024, dotada amb 1,9M€, i on es busca promoure la transferència de coneixement al sector productiu de la ciutat.

Programa de subvencions Crea Feina Barcelona 2024 per al foment de la contractació de persones joves en situació d’atur i personal investigador

El nou Programa de subvencions Crea Feina Barcelona 2024 es tracta d’un programa d’ajuts a la contractació d’impacte immediat, que preveu dues línies d’ajuts –d’un milió d’euros cadascuna- que en total es preveu que pugui afavorir  la contractació indefinida d’unes 235 persones, i que busca dinamitzar el mercat de treball a través del suport a empreses amb capacitat de creació d’ocupació, promovent el creixement de les empreses beneficiàries, i fomentant la millora de la qualitat de les contractacions.

Les contractacions aniran destinades a participar en projectes d’Investigació, Desenvolupament i/o Activitats d’innovació (I+D+i), preferentment en el marc dels sectors estratègics recollits al Barcelona Green Deal: economia del visitant, comerç, salut i bio, economia social i solidària, tecnologia, indústries creatives, esport, agroalimentari, economia blava i economia de les cures; especialment aquells amb incidència en àmbits com la transició ecològica, la transició digital i l’impacte social.

El programa oferirà també a les persones contractades la participació, sense cost econòmic per a elles ni les empreses beneficiàries de l’ajut, en accions formatives que permetin adaptar-se als entorns empresarials i a les seves necessitats, tot promovent el desenvolupament competencial vinculat a la gestió de projectes, el lideratge empresarial o coneixements financers,  per afavorir així la transferència de resultats de la recerca i l’enfoc empresarial de l’activitat investigadora.

La mesura contempla ajuts sota dues línies de suport municipal:

La línia CREA FEINA JOVES pretén fomentar d’una banda, la contractació de persones menors de 30 anys, en situació d’atur i residents a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu d’activar el col·lectiu de persones joves en situació d’atur cap a professions i ocupacions que comptin amb alta demanda al mercat laboral.

Es preveu que aquesta mesura compti amb una dotació pressupostària d’1M€ per impulsar la incorporació al mercat laboral d’unes 160 persones treballadores, residents a Barcelona i que es troben sense feina. L’import dels ajuts variarà entre els 2.000€ i els 8.000€, segons el col·lectiu on es puguin emmarcar les persones contractades (primera ocupació, situació d’atur de llarga durada i/o que presenten situacions de vulnerabilitat que fan que es puguin incloure en alguns dels col·lectius identificats com de risc d’exclusió social) i tipus de jornada establert. Igualment es contemplen quantitats superiors en el cas de contractació de dones.

La línia CREA FEINA INVESTIGA per oferir ajuts econòmics que fomentin la contractació estratègica de personal científic i investigador per millorar la competitivitat del teixit empresarial al territori i promoure la transferència de coneixement al sector productiu.

Està adreçada a afavorir la contractació indefinida de doctorats i doctorades residents a Barcelona i promoure així que persones amb perfils científic i investigador puguin avançar en el seu procés de qualificació i excel·lència acadèmica i professional aportant el seu talent a projectes d’investigació d’empreses i entitats de Barcelona implicades amb la innovació i la millora contínua dels seus productes i serveis.

Es donarà suport econòmic a la contractació de doctors/es  amb contractacions indefinides. Per poder optar a la subvenció, l’empresa ha de garantir l’aplicació d’un salari que, com a mínim, serà de 35.000 euros bruts anuals. L’import de l’ajut serà de 12.000€, i de 15.000€ en el cas de contractes a dones investigadores.

Aquesta mesura compta amb una dotació pressupostària d’1M€ per impulsar la incorporació al mercat laboral d’unes 75 persones treballadores amb perfil científic i d’investigació, residents a Barcelona

Per afavorir la màxima participació d’empreses de Barcelona i la seva Àrea Metropolitana als ajuts de contractació del Crea Feina Investiga, es limitarà a 5 els ajuts que una mateixa empresa podrà sol·licitar en aquesta convocatòria per a l’any 2024.

Les bases d’aquestes subvencions del Programa Crea Feina Barcelona 2024 s’han aprovat inicialment aquesta setmana i la presentació de sol·licituds s’obrirà l’endemà de l’aprovació definitiva de les bases, prevista a partir del 23 de maig i fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les anteriors convocatòries del crea Feina, adreçades a empreses del territori amb capacitat per generar ocupació, han promogut des del 2020 la contractació, amb condicions laborals de qualitat, de 1.681 persones en situació d’atur per un import total de 9,95M€. 

S’obre una nova convocatòria de subvencions per a projectes de recerca jove i emergent de 2024, dotada amb 1,9M€

En paral·lel, demà es publicarà al BOPB una nova convocatòria de subvencions per a projectes de recerca jove i emergent de 2024, que compta amb una dotació pressupostària d’1,9M€, que dobla l’aportació de l’anterior convocatòria (2022).

La mesura busca consolidar el teixit científic de la ciutat i fomentar un entorn favorable perquè centres de recerca, universitats i teixit emprenedor i productiu de Barcelona desenvolupin recerca de qualitat a la ciutat. Amb aquesta crida i aquesta línia de finançament adreçada a l’ecosistema local de recerca, amb un especial èmfasi al sector jove i emergent, es busca, a més, promoure la transferència de coneixement al sector productiu de la ciutat.

Els projectes de recerca que poden optar a la subvenció han d’abordar algun dels reptes científics inclosos en algun d’aquests tres àmbits temàtics: Salut i benestar a la ciutat; Acció climàtica, Ciutat i societat.

Amb la voluntat de contribuir a una trajectòria científica equitativa, la convocatòria inclou una sèrie de mesures envers la cura i la criança, per tal d’impulsar la progressiva equitat en el camp de la recerca i el coneixement. Es vol garantir que la cura a familiars de primer grau o haver gaudit d’un permís de maternitat o paternitat no suposa la pèrdua d’oportunitats de cap persona per accedir a la convocatòria.

Pel que fa als requisits, els projectes han de tenir una durada màxima de 2 anys; ser originals; tenir l’objectiu de proporcionar evidències científiques per resoldre els reptes urbans que té la ciutat de Barcelona. Es busca personal científic emergent i per això es demana que hagin defensat i superat la seva primera tesi doctoral amb posterioritat a l’1 de gener de 2017. D’aquesta manera, es pretén consolidar trajectòries científiques a la ciutat de Barcelona per tal de donar resposta a la voluntat expressa de la consolidació del teixit científic.

Es subvencionarà fins al 80% del cost del projecte, i fins a una quantia de 80.000€ per projecte.  Demà es publicarà la convocatòria al BOPB i l’endemà, dimecres 24 d’abril, s’obrirà el termini de presentació de sol·licituds, que s’allargarà 35 dies naturals.

Es tracta de la tercera edició d’aquesta convocatòria que, fins ara, ha permès subvencionar a 36 projectes, 18 dels quals ja estan finalitzats i 18 acaben aquest any.

Ajuntament de Barcelona

Els nostres socis

CLÍNICA VETERINÀRIA MARÍN
CELIO
GASELA
KIDS & US GRÀCIA
PREMI AL VENCEDOR
ESPAI MOSAIK
Carregant...
x
X